ZIEMIA TO MÓJ DOM – KONKURS PLASTYCZNY

Konkurs plastyczny z okazji Dnia Ziemi

na wykonanie ekologicznego plakatu w formacie A4

 „ZIEMIA TO MÓJ DOM”

 1. Organizatorzy: nauczyciel plastyki, świetlica szkolna.
 2. Cele konkursu:
 • uwrażliwienie uczniów na zagrożenia i potrzeby ziemi
 • dostrzeganie i podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, zanieczyszczeniom, degradacji środowiska naturalnego;
 • promocja ekologicznego sposobu życia;
 • rozwijanie wśród uczniów wyobraźni plastycznej;
 • poznawanie nowych technik plastycznych;
 1. Adresat:
 • klasy I-III
 • klasy IV – VI
 • klasy VII – VIII
 1. Regulamin konkursu:

Jeden uczestnik może przynieść 1 pracę.
Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę zawierającą: – imię, nazwisko,  klasę autora pracy.
Format pracy A4.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu promującego Dzień Ziemi oraz ochronę naszej planety.
Na plakacie należy umieścić: hasło promujące Dzień Ziemi, informacje dotyczące sposobów ochrony naszej  planety.
Plakat można wykonać dowolną techniką plastyczną.

Prace konkursowe należy składać w świetlicy szkolnej lub u nauczyciela plastyki do 26 kwietnia.

Ogłoszenie wyników nastąpi 29 kwietnia.

Jury oceniając prace będzie brało pod uwagę: samodzielność, pomysłowość oraz atrakcyjność wykonywanej pracy.

Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

Opr. A. Szulc, A. Muchowska.