Z BIBLIĄ ZA PAN BRAT

W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie uczestniczyli w dwóch konkursach biblijnych.

XIII Konkurs Biblijny Diecezji Pelplińskiej

Konkurs organizowany przez Dzieło Biblijne Diecezji Pelplińskiej i Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie. Temat konkursu:  „Pierwsi królowie Izraela”. W konkursie wzięło udział około 400 uczniów z diecezji pelplińskiej i archidiecezji gdańskiej.

Wyniki:

Kl. IV – VI

– VI miejsce – Zuzanna Zemke (finalistka)
– XIII miejsce – Marika Michałowska (finalistka)
– XV miejsce – Antonina Datta (finalistka)

Kl. VII – VIII

– VIII miejsce – Zuzanna Lorek (finalistka)

 

 

Wojewódzko–Metropolitalny Konkursu Biblijny
im. Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda

Konkurs organizowany przez Akcję Katolicką Archidiecezji Gdańskiej pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz biskupów diecezji gdańskiej i pelplińskiej. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu była Ewangelia wg św. Łukasza.

Wyniki:

Kl. IV – VI

Do etapu rejonowego zakwalifikowały się:

  1. Zuzanna Zemke – kl. VIb
  2. Antonina Datta – kl. IVb

Kl. VII i VIII

Do etapu rejonowego zakwalifikowały się:

1) Zuzanna Lorek – kl. VIIb
2) Agata Zemke – kl. VIIIa

Należy dodać, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat już tradycją stało się, że nasi uczniowie w ww. konkursach zajmują czołowe lokaty. Okazuje się, że Pismo Święte może być  wspaniałą lekturą, której poznanie daje satysfakcje oraz zbliża do poznania bliżej świata i Pana Boga.

opr. Krzysztof Datta