ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 2022 – ŻYCZENIA OD DYREKCJI

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

pragniemy podziękować i złożyć wyrazy wdzięczności wszystkim osobom, pracującym na rzecz edukacji naszych uczniów.

Nauczycielom dziękujemy za trud wkładany w wszechstronny rozwój uczniów, dbanie o właściwy poziom kształcenia i za ogromny wysiłek w przygotowanie wychowanków do pełnienia różnych ról życiowych.

Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności oraz wartości jakie staracie się Państwo im przekazać staną się fundamentem ich dorosłego życia.

Pracownikom administracji i obsługi dziękujemy za codzienne dbanie o sprawną pracę szkoły a także za udział we właściwym wychowaniu młodego pokolenia.

Osobom przebywającym na emeryturze składamy podziękowanie za trud kształcenia i wychowania, wkładany w okresie aktywności zawodowej, co dzisiaj dobrze owocuje w życiu wielu Ich wychowanków – ludzi wykształconych, kreatywnych, pracowitych  i prawidłowo radzących sobie z życiowymi problemami.

Życzymy wszystkim wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, dużo zdrowia oraz szacunku i wdzięczności uczniów i ich rodziców.

Dyrekcja
Szkoły Podstawowej
im. W. Rogali w Karsinie

Karsin, 14 października 2022 r.