UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ 2022

UROCZYSTOŚĆ SZKOLNA

13 października w Domu Kultury w Karsinie zgromadzili się Dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie. Z okazji Dnia Nauczyciela ósmoklasiści przygotowali wesoły program artystyczny, w którym zaprezentowano pokaz mody nauczycielskiej przygotowany przez firmę Absurd & Company.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała pani Dyrektor Elżbieta Brzeska, która podziękowała uczniom i ich wychowawcom p. Sylwii Głowackiej i p. Grzegorzowi Bławatowi za przygotowane przedstawienie oraz p. Iwonie Lasce za opracowanie układu tańca zaprezentowanego przez dziewczynki z Zespołu Paradise.

W drugiej części spotkania pani Dyrektor wręczyła wyróżniającym się pracownikom szkoły i nauczycielom nagrody za szczególne osiągnięcia w ich pracy.

UROCZYSTOŚĆ GMINNA

O godzinie 16:00 w Domu Kultury rozpoczęła się gminna uroczystość obchodów Święta Edukacji Narodowej. W spotkaniu tym uczestniczyli nauczyciele szkół i przedszkoli z całej gminy, pracownicy oświaty oraz emeryci, którzy związani byli ze szkołą. W uroczystości uczestniczył także udział pan Wójt Roman Brunke. W krótkim wystąpieniu złożył on zgromadzonym serdeczne życzenia oraz przedstawił plany samorządu związane z oświatą. Na zakończenie pan Wójt wręczył nagrody dyrektorom szkół oraz kierownikom jednostek organizacyjnych związanych z oświatą.

Uroczystość gminną od strony technicznej przygotowywały panie nauczycielki z przedszkola w Karsinie z panią Dyrektor Beatą Szutą na czele. Dziękujemy!!!

asdasdas

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć pokaz zdjęć Google