ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU SZKOLNEGO

Od 2 listopada dowóz uczniów do szkoły przejmuje firma Robus z Karsina.
www.robus.info.pl
Autobusy będą kursowały tylko w dni nauki szkolnej.
Linia autobusowa „ROBUS” honoruje wszystkie ulgi ustawowe.
Z autobusu mogą także korzystać, po wykupieniu biletu u kierowcy, osoby prywatne.

ROZKŁAD JAZDY

DĘBOWIEC – KARSIN

PRZYSTANKIS
Dębowiec7.30
Karsin Lipka7.32
Karsin Dworzec7.34
Cisewie7.40
Bąk7.43
Abisynia I7.47
Abisynia II7.49
Szkoła Karsin7.55
  
S – kursuje w dni nauki szkolnej

KARSIN – DĘBOWIEC

PRZYSTANKISS
Szkoła Karsin13.4515.25
Abisynia II13.5115.31
Abisynia I13.5315.33
Bąk13.5715.37
Cisewie14.0015.40
Karsin Dworzec14.0215.42
Karsin Lipka14.0815.48
Dębowiec14.1015.50
S – kursuje w dni nauki szkolnej

Dotychczasowe linie szkolne stają się liniami ogólnodostępnymi. Uczniowie, którzy byli dowożeni autobusem szkolnym będą teraz dowożeni na podstawie biletu miesięcznego – darmowego.

Bilet będzie ważny z legitymacją szkolną. W związku z tym proszę wszystkich rodziców dzieci dowożonych o sprawdzenie ważności legitymacji, a w przypadku, gdy legitymacja nie została dotychczas wystawiona o jak najszybsze dostarczenie w listopadzie do sekretariatu szkoły fotografii dziecka.

W przypadku, gdy dziecko nie będzie korzystało z dowożenia w jakimś miesiącu, proszę poinformować o tym szkołę do dnia 15 poprzedniego miesiąca.

W związku z tym, że linie szkolne stają się ogólnodostępnymi, jest możliwość korzystania z dowożenia także przez inne dzieci (np.: ze szkół średnich). W takim przypadku rodzice winni wykupić bilet miesięczny w kasie firmy ROBUS. Tu również potrzebna będzie legitymacja szkolna. Można też wykupić bilet jednorazowy u kierowcy. Dla tych dzieci autobus będzie się zatrzymywał m.in. na przystanku przy banku.

Rano dowóz będzie odbywał się tylko jednym kursem, a po południu dwoma.