MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 grudnia obchodzony był Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, który w tym roku przypadł w sobotę.  To święto zostało ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego celem jest zwiększenie świadomości publicznej na temat ograniczeń, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami.

W naszej szkole, aby przybliżyć uczniom ten dzień, przez cały tydzień uczniowie klas IV – VIII mieli za zadnie wykonać razem z wychowawcą m.in. podczas godzin wychowawczych plakat o tej tematyce. Każda klasa wywiązała się z zaplanowanego zadania. Plakaty były przepiękne, kolorystyka przyciągała uwagę, symboliczny znak, który określa niepełnosprawność.

Na podsumowanie tygodnia, w piątek – 2 grudnia, na korytarzu zorganizowano wystawę plakatów. Jury miało bardzo trudne zadanie, aby wyłonić zwycięską klasę. Po szczegółowych naradach ustalono, że I miejsce zajęła klasa Vb, której plakat okazał się najciekawszy. Klasa IV a zdobyła I wyróżnienie, natomiast klasa VIII b uzyskała II wyróżnienie.

Zwycięska klasa otrzyma na godzinie wychowawczej smaczną niespodziankę, a pozostałe klasy upominek.

Serdecznie dziękujemy uczniom i wychowawcom za zaangażowanie się w obchodach tego dnia.

E. Bal, M. Pokrzywińska, K. Lipska

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć pokaz zdjęć Google