ÓSMOKLASISTO! POBIERZ APLIKACJĘ SMART TUTOR!

Uwaga Ósmoklasiści!

Bezpłatna aplikacja wspomagająca przygotowanie do egzaminu z matematyki Ósmoklasistów, którzy szukają pomocy w przygotowaniu do egzaminu z matematyki – Smart Tutor

W aplikacji uczniowie znajdą arkusze CKE z poprzednich lat wraz z rozwiązaniami w formie filmików video. Materiały zostały przygotowane przez nauczycieli matematyki z pozytywną opinią metodyka.

Aplikacja Smart Tutor jest dostępna bezpłatnie, bez ukrytych opłat i reklam.

Aplikacja powstała w ramach projektu „e – Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Osi priorytetowej III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.3.

Kliknij tutaj, aby pobrać aplikację Smart Tutor