WOJTEK WOJAK – NAJLEPSZY ABSOLWENT SZKOŁY W KARSINIE

Wojciech Wojak – najlepszy absolwent szkoły w Karsinie

„Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością” – Michel de Montaigne.

Koniec roku szkolnego to jak zawsze czas podsumowań, refleksji i – to chyba jest najbardziej przyjemne – wręczania nagród najlepszym uczniom. Nie inaczej było w Szkole Podstawowej w Karsinie, którą w tym roku opuściło 46 ósmoklasistów, wśród nich Wojciech Wojak – najlepszy tegoroczny absolwent.

Na ten zaszczytny tytuł Wojtek pracował przez kilka ostatnich lat, systematycznie uzyskując średnią ocenę 6,00, ale miniony rok zaowocował szczególnymi osiągnięciami. 

Nasz superabsolwent został laureatem Wojewódzkiego Konkursu z Historii (rok wcześniej, jako siódmoklasista, był już finalistą). W Wojewódzkim Konkursie z Informatyki osiągnął tytuł finalisty, a jego bogatą wiedzę i umiejętności informatyczne potwierdziły inne sukcesy: tytuł laureata etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej z Informatyki, brązowy medal w Ogólnopolskim Konkursie Mistrz Programowania 2023 oraz kwalifikacja do zawodów II stopnia XVII Olimpiady Informatycznej Juniorów. W Pomorskiej Lidze Zadaniowej z Przedmiotów Rozwijających Kompetencje Społeczne uzyskał tytuł laureata etapu wojewódzkiego, a w tej samej Lidze tytuł laureata etapu powiatowego z chemii. To oczywiście tylko najważniejsze laury. Dodajmy też, że Wojtek angażował się w przeróżne szkolne przedsięwzięcia, poświęcał także swój czas na działalność wolontariacką.

Oprócz tytułu najlepszego absolwenta Wojtek podczas uroczystości pożegnania ósmoklasistów odebrał doroczną Nagrodę Wójta Gminy Karsin i stypendium za osiągnięcia w nauce. Otrzymał też ufundowaną przez lokalnych sponsorów nagrodę specjalną. 

Nagrody i wyróżnienia to oczywiście rzecz ważna. Świadczą one o zauważeniu i docenieniu czyjejś pracy i osiągnięć. Z pewnością jednak największym kapitałem zgromadzonym przez Wojtka jest jego nieprzeciętna wiedza i takież umiejętności. 

Gratulujemy zatem Wojciechowi Wojakowi dotychczasowych osiągnięć, wierząc jednocześnie, że to tylko początek drogi do jeszcze większych sukcesów.

Sylwia Głowacka

Więcej zdjęć znajdziesz, klikając tutaj: Uroczystość Pożegnania Ósmoklasistów i klikając tutaj Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023