SPOTKANIE DYREKTORÓW

W piątek, 6 października 2023 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie dyrektorów szkół i przedszkoli z Gminy Stara Kiszewa i Gminy Karsin, pod przewodnictwem wizytator Delegatury KO w Kościerzynie p. Katarzyny Dąbrowy.

W ramach wspomagania p. wizytator omówiła kwestię obowiązkowej dokumentacji szkolnej oraz zasady oceniania wewnątrzszkolnego. Przy okazji uczestnicy zwiedzili szkołę i obejrzeli prezentację o pracy karsińskiej szkoły.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Było też okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń.

Elżbieta Brzeska

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć pokaz zdjęć Google