SZKOLNA LIGA ZADANIOWA

SZKOLNA LIGA ZADANIOWA
REGULAMIN

  1. Liga zadaniowa trwa od stycznia do maja w roku szkolnym 2023/24
  2. Mogą do niej przystąpić wszyscy uczniowie z klas V-VIII ze Szkoły Podstawowej w Karsinie.
  3. Do Ligi można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy.
  4. Na początku każdego miesiąca na stronie internetowej zostaną opublikowane zadania. Pełne rozwiązania zadań (nie tylko odpowiedzi) należy dostarczać na podpisanej kartce nauczycielkom matematyki p. Aleksandrze Ossowskiej lub p. Elżbiecie Łosińskiej do końca danego miesiąca lub za pomocą e-dziennika (w postaci załącznika).
  5. Punktacja będzie przedstawiana systematycznie po sprawdzeniu prac na początku każdego miesiąca na tablicy ogłoszeniowej.
  6. Na zakończenie uczestnicy ligi napiszą test końcowy zawierający wybrane zadania z poszczególnych miesięcy oraz zadania „na szóstkę” z podręczników.
  7. Na zakończenie roku szkolnego najlepsi uczniowie oraz autorzy wyjątkowo ciekawych rozwiązań w poszczególnych miesiącach otrzymają dyplomy, nagrody-niespodzianki oraz pochwały.

Zadania na styczeń dla klas V – VI

Zad.1
Miara jednego z kątów przyległych jest o 72° większa od miary drugiego kąta. Oblicz miary tych kątów.

Zad.2
Podaj wymiary prostopadłościanu, którego objętość jest równa objętości sześcianu o krawędzi 4 dm. Podaj przynajmniej trzy rozwiązania.

Zad.3
Jaka jest największa liczba niedziel, które mogą wystąpić w ciągu kolejnych 45 dni? Odpowiedź uzasadnij.

Zad.4
Wojtek, Piotr, Franek i Adam grali w piłkę nożną na boisku szkolnym i przypadkiem wybili szybę w oknie. Kiedy dyrektor próbował ustalić, kto to zrobił, otrzymał od chłopców następujące odpowiedzi. Wojtek: To Piotr. Piotr: To Franek. Franek: To nie ja. Adam: To nie ja. Jak się później okazało, tylko jedno dziecko mówiło prawdę. Kto wybił szybę?

Zad.5
Ania miała 10 kartek papieru. Niektóre z nich pocięła, każdą na 5 części i teraz ma 22 kawałki papieru. Ile z nich pocięła?

Zad.6
Spośród czterech psów żadne dwa nie ważą tyle samo, a suma ich mas to 60 kg. Drugi pod względem masy pies ma 28 kg. Ile waży trzeci pod względem masy pies? Odpowiedź uzasadnij.

Zadania na styczeń dla klas VII – VIII

Zad.1
Samochód przejechał ze stałą prędkością trasę o długości 18 kilometrów w czasie 12 minut. Z jaką  prędkością samochód przejechał tę trasę. Wynik podaj w km/h.

Zad.2
Stosunek długości trzech boków trójkąta jest równy 2:4:5. Obwód tego trójkąta jest równy 33cm. Jaką długość ma najkrótszy bok tego trójkąta?

Zad.3
Janek miał łącznie 84 piłeczki, z których każda była w jednym z trzech kolorów: czerwonym, zielonym lub niebieskim. Liczby piłeczek czerwonych, zielonych i niebieskich są – odpowiednio – kolejnymi liczbami podzielnymi przez 7. Janek rozdzielił wszystkie piłeczki na siedem identycznych zestawów, przy czym w każdym z nich znalazły się piłeczki w trzech kolorach. Oblicz, ile piłeczek czerwonych, ile – zielonych, a ile – niebieskich było w jednym zestawie. Zapisz obliczenia.

Zad.4
Wojtek miał 30 monet dwuzłotowych i 48 monet pięciozłotowych. Połowę monet pięciozłotowych wymienił na monety dwuzłotowe. Kwota z wymiany monet pięciozłotowych stanowiła równowartość kwoty, którą otrzymał w monetach dwuzłotowych.
Oblicz, ile łącznie monet dwuzłotowych ma teraz Wojtek. Zapisz obliczenia.

Zad.5
Do księgarni językowej dostarczono łącznie 240 książek napisanych w czterech różnych językach. Książek w języku włoskim było 3 razy mniej niż książek w języku niemieckim, książek w języku angielskim było 2 razy więcej niż w języku niemieckim, a książek w języku francuskim było o 20 więcej niż w języku włoskim.
Oblicz, ile książek napisanych w języku francuskim dostarczono do tej księgarni. Zapisz obliczenia.

Zad.6
Powierzchnia kartonu ma kształt prostokąta o wymiarach 8cm i 15cm. W czterech rogach tego kartonu wycięto kwadraty o boku 2,5cm. Z pozostałej części złożono pudełko.


Oblicz objętość tego pudełka. Zapisz obliczenia.

opr. Elżbieta Łosinska, Aleksandra Ossowska