1 MARCA – NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Wspominając co roku, w dniu 1 marca Żołnierzy Wyklętych, oddajemy hołd tym, którzy nie pogodzili się z faktem, że powojenna Polska nie była krajem wolnym i niepodległym, ponieważ po II wojnie światowej władzę w Polsce przejęli komuniści.

Żołnierze „wyklęci” prowadzili nierówną walkę z komunistami, bez szans na wygraną. Ukrywali się w lasach i trudno dostępnym terenie. Mówili o sobie: „My walczymy za świętą sprawę, za wolną, niezależną sprawiedliwą i prawdziwie demokratyczną Polskę!”.

Za tę postawę z rąk komunistycznej władzy spotykały ich prześladowania, więzienie, tortury i często śmierć. Przez wiele lat po wojnie nazywano ich bandytami. Dziś wiemy, że są bohaterami narodowymi i dlatego należy im się szacunek i pamięć.

Opracowała: Elżbieta Brzeska