14 MARCA – ŚWIĘTO LICZBY PI

14 Marca – święto liczby Pi

Jako pierwszy wartość liczby Pi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obliczył najprawdopodobniej Archimedes w III w. p.n.e. Jednak odkryli ją ci, którzy wymyślili koło, czyli Sumerowie. Informacje o Pi znajdują się też w Piśmie Świętym, bo liczba ta pojawia się przy okazji budowy świątyni Salomona.

Skąd wzięła się nazwa liczby Pi?

Dzień liczby Pi – StuDMat

Niektórzy myślą, że π nawiązuje do imienia sławnego, antycznego matematyka Pitagorasa. Tak naprawdę pochodzi ona od greckiego słowa “perimetron” lub “periferia’ (obwód, obrzeże).

Co oznacza liczba Pi?

Liczba Pi stanowi wynik dzielenia długości okręgu przez długość jego średnicy. Jest liczbą niewymierną, co oznacza, że jej rozwinięcie dziesiętne jest nieskończone i nieokresowe. Dla obliczeń przyjmujemy wartość pi jako 3,14 lub 22/7. Uczniowie szkół podstawowych poznają liczbę pi w klasie ósmej.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Szacowanie-liczby-PI_01.jpg

Co wydarzyło się 14 marca?

1924 – Rada Ligi Narodów przyznała Polsce teren na półwyspie Westerplatte u ujścia kanału portowego do morza, naprzeciw przedmieścia Nowy Port.
1928 – Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki wydał dekret o Prawie lotniczym.
1938 – Ustanowiono herb Chorzowa.
1943 – Zakończyła się likwidacja krakowskiego getta.

14 marca urodzili się m.in.:

  • Albert Einstein (1879) – niemiecki fizyk żydowskiego pochodzenia.
  • Michael Caine, sir (1933) – brytyjski aktor.
  • Jerzy Trela (1942) – polski aktor.
  • Nina Terentiew (1946) – polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna.
  • Billy Crystal (1948) – amerykański aktor, pisarz, komik.

Prawdopodobieństwo urodzenia się 14 marca wynosi 1*100/365 = 0,27397… czyli około 27/100 z 1 procenta .

Zebrała: Aleksandra Ossowska