BOCIANI KALENDARZ

W tym roku organizowany jest Międzynarodowy Spis Bociana Białego. Ma on dać odpowiedź na pytanie, ile sztuk tych ptaków żyje obecnie na świecie i w jakim kierunku zmierzają zmiany w populacji tego gatunku.

W Polsce spis odbywa się między 1 a 15 lipca czyli w okresie kiedy młode bociany stoją już swobodnie na gnieździe, ale jeszcze z niego nie odlatują. To umożliwia nie tylko policzenie ile jest par lęgowych na danym terenie, ale również ile odchowały młodych.

VIII Międzynarodowy Spis Bociana Białego w Polsce

Spisy bocianów wykonuje się co 10 lat. Wynika z nich, że najwięcej bocianów można spotkać na wschodzie Polski: na Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz Lubelszczyźnie. Na zachodzie Europy bocianów przybywa, a w Polsce ich ilość systematycznie się zmniejsza.

Bociani kalendarz

Grzegorz Bławat