OGÓLNOPOLSKI TEST KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY

9 maja 2024 r. uczniowie kl. 3b przystąpili do Ogólnopolskiego Testu Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem mającego na celu podsumowanie I etapu edukacji. To wyjątkowy sprawdzian zewnętrzny składający się z trzech części – polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej, w trakcie którego są badane kluczowe umiejętności trzecioklasistów, takie jak:

  • czytanie ze zrozumieniem
  • słuchanie ze zrozumieniem
  • pisanie
  • wiedza o języku
  • liczenie i sprawność rachunkowa
  • praktyczne umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych
  • rozumienie podstawowych pojęć przyrodniczych
  • obserwacje przyrodnicze oraz ich analiza.

Prace uczniów sprawdzane będą wg. kryteriów opracowanych przez wydawnictwo i wprowadzane do systemu.

Ogólnopolskie raporty podsumowujące sprawdzian udostępnione zostaną po 10.06.2024 r.

Barbara Pastwa

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć album zdjęć Google