I MIEJSCE OLI W ETAPIE WOJEWÓDZKIM KONKURSU GENEALOGICZNEGO

Drzewo genealogiczne Aleksandry Burchat i kolejny sukces w konkursie pt. „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”

W Regionalnej Izbie Pamiątek, znajdującej się w Szkole Podstawowej im. W. Rogali w Karsinie, uczniowie mogą podziwiać pokaźnych rozmiarów drzewo genealogiczne. To dzieło stworzyła Aleksandra Burchat, uczennica klasy VI. Inspiracją stała się trzecia edycja konkursu pt. „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”.

Ola to druga nasza uczennica, która postanowiła stworzyć profesjonalne drzewo genealogiczne swojej rodziny i opisać dzieje przodków, a także utrwalić elektronicznie pamiątki z przeszłości. Takie, bowiem dokumenty trzeba było opracować, by wziąć udział w konkursie. Na drzewie genealogicznym Oli znalazło się 193 przodków w linii prostej, którzy należą do 16 pokoleń. Najstarsze pokolenie żyło w ok. XV wieku. Natomiast opis dziejów rodziny zawiera barwną opowieść o pochodzeniu rodu, ciężkiej pracy oraz radosnych i smutnych momentach w życiu jego członków na tle historii regionu i kraju. Ola przy okazji przygotowywania pracy konkursowej zgromadziła pokaźny zbiór źródeł historycznych w postaci dokumentów archiwalnych i starych fotografii, które przedstawiła w formie ciekawej prezentacji multimedialnej.

Wszystkie elementy składowe pracy konkursowej Oli zostały przesłane do Archiwum Państwowego w Gdańsku, które jest wspólnie z Kuratorium Oświaty organizatorem konkursu w województwie pomorskim.

W poniedziałek 20 maja 2024 r. komisja konkursowa ogłosiła listę finalistów etapu wojewódzkiego. Na pierwszym miejscu tej listy znalazła się nasza Ola. Przypomnę, że jest to już drugi sukces tej rangi, ponieważ w zeszłorocznej edycji konkursu także pierwsze miejsce zajęła Marika Michałowska.  

Teraz praca Oli została przesłana do Archiwum Państwowego w Lublinie, które jest ogólnopolskim koordynatorem tegorocznej edycji. Tam komisja konkursowa wyłoni laureatów i wyróżnionych etapu ogólnopolskiego.

Gratulujemy Oli tytuły finalisty i życzymy powodzenia w ogólnopolskim etapie konkursu.

Elżbieta Brzeska

Ola i jej drzewo…