PROGRAM EDUKACYJNO-OBRONNY “EDUKACJA Z WOJSKIEM”

21 maja uczniowie klas szóstych wzięli udział w spotkaniu z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej w ramach projektu edukacyjno-obronnego “Edukacja z wojskiem”.

Przedmiotem przedsięwzięcia pod nazwą „Edukacja z wojskiem”, jest organizacja zajęć z edukacji proobronnej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży.

Celem przedsięwzięcia jest:

  1.  podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa;
  2.  kształtowanie odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożenia;
  3. poznanie i stosowanie zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia, w tym bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia;
  4. nabycie praktycznych umiejętności zachowania w sytuacjach zagrożenia;
  5. wzrost zainteresowania uczniów zagadnieniami związanymi z tematyką obronności;
  6. nauka bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć album zdjęć Google