Z BIBLIĄ ZA PAN BRAT

W bieżącym roku szkolnym 2023/2024 nasi uczniowie uczestniczyli w dwóch konkursach wiedzy biblijnej.

Wojewódzko–Metropolitalny Konkursu Biblijny im. Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda.

Konkurs organizowany przez Akcję Katolicką Archidiecezji Gdańskiej pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz arcybiskupa metropolity gdańskiego i biskupa pelplińskiego. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu była Księga Wyjścia. Konkurs przebiegał czterostopniowo: etap wstępny, szkolny, powiatowy (rejonowy) i wojewódzki (obszar wojewódzko – metropolitalny).

Wyniki naszych uczniów:

Kl. IV – VI

  • Pokrzywiński Mateusz – (etap wojewódzki – FINALISTA)
  • Wojak Kornelia – (etap wojewódzki – FINALISTKA)

Kl. VII i VIII

  • Zemke Zuzanna – (etap wojewódzki – FINALISTKA)
  • Krause Joanna – (etap wojewódzki – FINALISTKA)

XV Konkurs Biblijny Diecezji Pelplińskiej

Konkurs organizowany przez Dzieło Biblijne Diecezji Pelplińskiej i Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie. Temat konkursu: „Wyjście Izraelitów z Egiptu”. Konkurs przebiegał trzystopniowo: etap szkolny, powiatowy i wojewódzki.

Wyniki naszych uczniów:

Kl. IV – VI

  • Pokrzywiński Mateusz – (etap wojewódzki – FINALISTA)
  • Myszka Magdalena – (etap powiatowy)
  • Reszczyńska Emilia – (etap powiatowy)

Kl. VII – VIII

  • Marika Michałowska – (etap wojewódzki – FINALISTKA)
  • Krause Joanna – (etap powiatowy)
  • Narloch Szymon – (etap powiatowy)

Celem tych konkursów było ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury oraz wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy. Okazuje się, że również w obecnych czasach Pismo Święte dla młodych ludzi może być wspaniałą lekturą, której poznanie daje satysfakcję oraz zbliża do poznania bliżej świata i Pana Boga.

opr. Krzysztof Datta

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć album zdjęć Google