WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZMARŁYCH

Przejdę przez ten świat tylko jeden raz.
Dlatego cokolwiek mogę zrobić dobrego
lub jakąkolwiek komukolwiek
wyświadczyć przysługę, niech uczynię to teraz.
Niech tego nie odkładam ani nie zaniedbuję,
bo nie będę szedł tą drogą nigdy więcej.

Św. Paweł