Informatory CKE

Informatory Centarlnej Komisji Egzaminacyjnej

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory do egzaminów ósmoklasistów z biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. To właśnie z jednego z tych przedmiotów test będą musieli zdawać uczniowie kończący szkołę podstawową w 2022 roku.

Dotychczas uczniowie musieli zdać trzy obowiązkowe egzaminy – były to testy z języka polskiego, języka obcego oraz matematyki. Zdanie egzaminów było warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Już w 2022 roku ósmoklasiści pierwszy raz przystąpią do aż czterech egzaminów. Sprawdzian z języka polskiego, języka obcego i matematyki pozostaje bez zmian. Do tej puli egzaminów dojdzie jednak czwarty wg własnego wyboru. Czwartym przedmiotem może być jeden spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Opublikowane Informatory zawierają opis warunków, w których będzie przebiegał egzamin oraz przykładowe zadania z rozwiązaniami.

  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/