GOGLE VR PRZYCIĄGAJĄ MŁODZIEŻ DO OSP

Gogle VR przyciągają młodzież do OSP

Szeregi ochotniczych straży pożarnych w naszym kraju w ostatnich latach maleją. Aby zapewnić wymianę pokoleniową należy już dziś podjąć działania celem przyciągnięcia młodzieży i przygotowania jej do wolontariackiej służby ratowniczej. Aby temu zaradzić Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsinie zrealizowała projekt edukacyjny pn.: „Ćwiczymy wirtualnie – ratujemy realnie”, wykorzystujący rzeczywistość wirtualną, aby pokazać z czym wiąże się służba strażaka-ratownika.

Jego celem było m.in. nauka młodzieży umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz zachęcenie i przygotowanie jak największej grupy młodych adeptów OSP, członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, do społecznej służby w szeregach OSP Karsin. W ramach zadania zakupiony został sprzęt do szkoleń z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości tj.: Gogle Oculus Quest 2, środki dezynfekcyjne do gogli, jednorazowe maski do twarzy dla uczestników oraz opłacona została subskrypcja do profesjonalnej platformy szkoleniowej z aplikacjami VR. Następnie, przeszkolono uczniów Szkoły Podstawowej w Karsinie (kl. VII – VIII) w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uczono też prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia (prewencja społeczna). Do tego została wykorzystana innowacyjna i bardzo atrakcyjna dla młodzieży technika wirtualnej rzeczywistości, czyli VR (ang. Virtual Reality). Wirtualna rzeczywistość to kreowana komputerowo przestrzeń, do której przenosimy się za pomocą specjalnych gogli. Mogą to być miejsca zarówno realne, jak i fikcyjne. Ponadto, w ramach projektu przeprowadzono akcję rekrutacyjną do drużyny MDP, by pozyskać nowych jej członków.

Szkolenia odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej oraz w Domu Kultury Karsinie. W trakcie szkoleń korzystano z gotowych aplikacji na platformie EHS VR opracowanych w technologii VR. Zajęcia prowadzili członkowie grupy projektowej oraz wolontariusze OSP. Oprócz młodzieży szkolnej, beneficjantami projektu byli też członkowie MDP oraz strażacy – ratownicy OSP Karsin, którzy z wykorzystaniem VR utrwalali swoje umiejętności ratownicze. Tematyka szkoleń dotyczyła między innymi takich zagadnień jak: prawidłowe wezwanie pomocy (procedura numeru 112), pierwsza pomoc BLS + obsługa AED, szkolenie p.poż i zasad ewakuacji. Scenariusze zdarzeń angażowały wszystkie zmysły i były bardzo realistyczne. Odbiorcy szkoleń zmagali się z własnymi fobiami i słabościami np. opanowanie stresu w sytuacji zagrożenia lub lęku wysokości.

Projekt uświadomił beneficjentom, że nauka z wykorzystaniem świata VR może być znakomitą zabawą, ale też nowoczesną techniką szkoleniową przeznaczoną dla wszystkich, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Co ważne, realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia potencjału ludzkiego jednostki. Rezultatem projektu jest wstąpienie kolejnych 12 osób do MDP, którzy przygotowują się do społecznej służby ratowniczej w szeregach OSP Karsin, co przełoży się w przyszłości na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Karsin. Wartością dodaną inicjatywy jest też wzrost wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy i zachowania się w różnych sytuacjach zagrożenia życia.

Projekt został dofinansowany w kwocie 3.750 zł w ramach Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO. Operatorem Programu była Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych.  

Opr. Krzysztof Datta – lider projektu.

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć pokaz zdjęć Google