“ZIEMIA TO MÓJ DOM” – WYNIKI KONKURSU

26 kwietnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu ekologiczno – plastycznego pt. „Ziemia to mój dom”. Głównym celem akcji była promocja ekologicznego stylu życia, uwrażliwienie uczniów na zagrożenia i potrzeby naszej Matki Ziemi.  W swoich pracach uczniowie zwrócili uwagę na  przeciwdziałanie zmianom klimatu, zanieczyszczanie i degradację środowiska naturalnego.

29 kwietnia odbyło się wręczenie dyplomów i nagród.

Wyniki konkursu:

klasy I – III

I miejsce: Kamil Miller, kl. II b

II miejsce: Maksymilian Kosiedowski, kl. III b

III miejsce: Karina Talewska, kl. II b, Aleksander Jereczek kl. II b

klasy IV – VI

I miejsce: Antonina Datta, kl. IV b

II miejsce: Marika Michałowska, kl. VI b; Zuzanna Tulula, kl. IV b

III miejsce: Zuzanna Ossowska

Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział 😉

Organizatorzy konkursu:

Agnieszka Szulc, Anna Muchowska

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć pokaz zdjęć Google