NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

NARODOWY  PROGRAM  ROZWOJU  CZYTELNICTWA

Największym przedsięwzięciem zrealizowanym w roku 2022 w naszej szkolnej bibliotece było uczestnictwo w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, który ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez realne wsparcie działalności m.in. bibliotek szkolnych – lokalnych centrów dostępu do kultury i wiedzy.

Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu naszego wniosku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego możliwe stało się podpisanie umowy, co nastąpiło 15 czerwca 2022 roku. W ten sposób nasza biblioteka stała się beneficjentem Programu. Otrzymaliśmy tym samym kwotę 15 000 złotych, na którą złożyła się dotacja ministerialna (12 000 zł) i wkład własny organu prowadzącego, czyli gminy Karsin (3000 zł). Pieniądze te mogliśmy wykorzystać na wzbogacenie księgozbioru i zakup wyposażenia biblioteki. Przystąpienie do programu oznaczało też obowiązek przeprowadzenia działań promujących czytelnictwo w naszej szkolnej społeczności.

Zakupy książek i wyposażenia biblioteki

Zakupy książek zostały poprzedzone konsultacjami z uczniami, ich rodzicami oraz nauczycielami. Chodziło o to, by w miarę możliwości wyjść naprzeciw oczekiwaniom i gustom czytelniczym dzieci i młodzieży. Uznaliśmy, że „zakupy na życzenie” sprawią, iż z nowego księgozbioru nasi czytelnicy będą bardzo często korzystać. Jak się wkrótce okazało, była to dobra decyzja.

W klasach I – II odbyły się rozmowy na temat upodobań czytelniczych najmłodszych uczniów. W trakcie tych owocnych spotkań systematycznie powiększała się lista książek do zakupienia. Uczniowie klas III – VIII wypowiedzieli się w tej samej sprawie, korzystając ze specjalnie opracowanej ankiety, nadsyłali też swoje propozycje za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Sporo próśb o zakupienie konkretnych tytułów napłynęło także od rodziców i nauczycieli. Niemal wszystkie udało się uwzględnić.

Zgodnie z zasadami, które nas obowiązywały, tylko niewielką część przyznanych nam środków można było przeznaczyć na zakup lektur. Takich książek kupiliśmy 63.

Szczególną uwagę zwróciliśmy na staranny dobór nowości wydawniczych dla odbiorców mających przecież różne zainteresowania i będących w różnym wieku. Aby przyznane nam środki wykorzystać jak najlepiej, wspomniane wyżej ankiety i rozmowy uzupełniliśmy wymianą informacji z różnymi bibliotekami na temat zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży. Powstała w ten sposób lista aktualnych „przebojów książkowych” – książek najczęściej wypożyczanych w różnych miejscowościach. Biblioteki, z którymi konsultowaliśmy się w tej sprawie to m.in. biblioteki publiczne w Karsinie, Wielu, Czersku, Kościerzynie i Gdańsku.

Ogółem zakupiliśmy aż 668 książek niebędących lekturami obowiązkowymi. Znalazły się wśród nich książki dla najmłodszych czytelników (baśnie, bajki, opowiadania, wiersze), znakomita literatura dla dzieci starszych i młodzieży (m.in. powieści obyczajowe, przygodowe i kryminalne, literatura fantasy, utwory fantastycznonaukowe, komiksy – także najnowsze i najbardziej popularne mangi). Uwzględniliśmy również potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Dzięki przemyślanym zakupom każdy zainteresowany książkami uczeń znajdzie w naszej bibliotece coś dla siebie.

Zasady regulujące udział w Programie pozwoliły niewielką część przyznanych środków przeznaczyć na zakup wyposażenia biblioteki. Dla kilkuset nowych książek należało znaleźć  miejsce – stąd decyzja o kupnie dwóch podwójnych regałów. W bibliotece pojawił się też bardzo potrzebny i często wykorzystywany wózek biblioteczny.

Działania biblioteki w ramach realizacji Programu

• W każdej klasie zostały przeprowadzone lekcje biblioteczne ukierunkowane na zaprezentowanie nowych książek i zachęcenie uczniów do ich przeczytania.
• W bibliotece odbyły się specjalne zajęcia dla młodych czytelników – quizy i rebusy literackie, rozmowy o książkach i czytaniu.
• Po zaksięgowaniu, ofoliowaniu i opieczętowaniu zakupione książki trafiły na tematyczne wystawki, które zostały zorganizowane w bibliotece.
• Uczniowie wzięli udział w konkursach literackich na temat bohaterów najczęściej wypożyczanych książek, które zostały zakupione dzięki przyznanej dotacji.
• Przygotowano gazetki ścienne propagujące książki i czytelnictwo: „Jesień to dobry czas na czytanie”, „Książki pod choinkę”, „Książka na zimowe wieczory”, „Książka radzi”.
• Uczniowie zainteresowani książkami spędzali czas w bibliotece szkolnej podczas przerw międzylekcyjnych (w specjalnie urządzonym w tym celu kąciku), uczestnicząc w akcji „Przerwa z dobrą książką”.

Nie sposób przecenić korzyści, jakie przyniosło naszej szkole, nie tylko przecież bibliotece, uczestnictwo w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Książki, które pojawiły się na bibliotecznych półkach, posłużą młodym czytelnikom przez długie lata, dostarczając im niezwykłych przeżyć, jakie może dać tylko spotkanie z dobrą literaturą.

Sylwia Głowacka

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć pokaz zdjęć Google