INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

4 września 2023 r.  w Domu Kultury w Karsinie odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Zgromadzeni  nauczyciele, rodzice oraz uczniowie wspólnie odśpiewali hymn państwowy. Swoją obecnością zaszczycił nas także ks.  proboszcz Tadeusz Wandtka.

Na początku głos zabrała pani Dyrektor Elżbieta Brzeska, która wszystkim zgromadzonym z całego serca życzyła optymizmu i uśmiechu na co dzień, realizacji planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności osobistej w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym.

W tym roku do szkoły w Karsinie uczęszczać będzie 191 uczniów, którzy tworzyć będą 13 oddziałów klasowych. Uczyć ich będzie 31 nauczycieli, a nad sprawnym funkcjonowaniem szkoły czuwać będzie 11 pracowników administracji i obsługi.

W dalszej kolejności pan dyrektor Aleksander Łosiński omówił ważne sprawy organizacyjne.

Następnie wszyscy uczniowie z wyjątkiem uczniów klas pierwszych udali się do szkoły na spotkanie z wychowawcami.

Pierwszoklasiści zostali w Domu Kultury, aby złożyć ślubowanie oraz zostać pasowanym na ucznia naszej szkoły.

Grzegorz Bławat

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć więcej zdjęć