SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W środę 22 listopada w naszej szkole ramach działań profilaktycznych i realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego odbyło  się spotkanie  z policjantem  panem Piotrem Kwidzińskim z Komendy Powiatowej w Kościerzynie.   W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 7 i 8, a tematem było  “Bezpieczeństwo uczniów, przemoc i agresja występująca w środowisku szkolnym oraz Internecie i jej konsekwencje prawne”.

W trakcie pogadanki pan Policjant zaapelował do młodzieży o szacunek dla drugiego człowieka o dbanie o prawidłowe relacje rówieśnicze oraz o dbanie o siebie nawzajem i unikanie wszechobecnego hejtu. Uczniowie dowiedzieli się, czym są przemoc i agresja oraz jak mają postępować gdy jesteśmy ich świadkami. Policjant przypomniał wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Ostrzegł także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji.

Żywimy nadzieję że, pogadanka profilaktyczna w dużym stopniu może przyczynić się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, a uzyskane informacje będą stanowić impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodego człowieka.

Ewa Bal

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć album zdjęć Google