RÓŻOWA SKRZYNECZKA

Z inicjatywy samorządu szkolnego, w naszej szkole pojawiła się

RÓŻOWA  SKRZYNECZKA.

Różowa skrzyneczka to pudełko, w którym znajdują się bezpłatne środki higieniczne dla dziewcząt, z których można skorzystać w razie potrzeby.

Szkoła w Karsinie dołączyła do ogólnopolskiej akcji walki z wykluczeniem menstruacyjnym, która ma na celu szerszy dostęp do środków higienicznych.

W naszej szkole różowa skrzyneczka znajduje się w dziewczęcej toalecie na pierwszym piętrze.

Skrzyneczka służy całej dziewczęcej społeczności szkoły.

Nie niszcz jej, a w razie potrzeby skorzystaj.

https://rozowaskrzyneczka.pl/