SZKOLNA LIGA ZADANIOWA – KWIECIEŃ 2024

ZADANIA NA KWIECIEŃ 2024
R
egulamin

  1. Liga zadaniowa trwa od stycznia do maja w roku szkolnym 2023/24
  2. Mogą do niej przystąpić wszyscy uczniowie z klas V-VIII ze Szkoły Podstawowej w Karsinie.
  3. Do Ligi można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy.
  4. Na początku każdego miesiąca na stronie internetowej zostaną opublikowane zadania. Pełne rozwiązania zadań (nie tylko odpowiedzi) należy dostarczać na podpisanej kartce nauczycielkom matematyki p. Aleksandrze Ossowskiej lub p. Elżbiecie Łosińskiej do końca danego miesiąca lub za pomocą e-dziennika (w postaci załącznika).
  5. Punktacja będzie przedstawiana systematycznie po sprawdzeniu prac na początku każdego miesiąca na tablicy ogłoszeniowej.
  6. Na zakończenie uczestnicy ligi napiszą test końcowy zawierający wybrane zadania z poszczególnych miesięcy oraz zadania „na szóstkę” z podręczników.
  7. Na zakończenie roku szkolnego najlepsi uczniowie oraz autorzy wyjątkowo ciekawych rozwiązań w poszczególnych miesiącach otrzymają dyplomy, nagrody-niespodzianki oraz pochwały.

Zadania na kwiecień dla klas V – VI

Zad.1
Na ile sposobów można wybrać trzy spośród sześciu umiejących śpiewać osób do wykonania utworu na apelu? Uzasadnij.

Zad.2
Jaś: Mamo, spójrz, lecą gęsi. O, jak dużo, chyba ze sto.
Mama: Jeszcze raz tyle, pół tyle, ćwierć tyle i ty sam – wtedy dopiero będzie sto.

Ile lecących gęsi widział Jaś?

Zad.3
Uzupełnij:

  1. Pomidory kosztują 12 zł za kg, a ogórki 18 zł za kg, czyli pomidory są tańsze od ogórków o ..….%, a ogórki są droższe od pomidorów o ..….%.
  2. Sweter kosztował początkowo 60 zł, ale jego cena wzrosła najpierw o 25%, a później jeszcze o 10%, tak więc nowa cena swetra stanowi …….% początkowej jego ceny.

Zapisz obliczenia.

Zadania na kwiecień dla klas VII – VIII

Zad. 1
Do pracowni komputerowej kupiono 6 myszek bezprzewodowych i 6 myszek przewodowych. Cena myszki bezprzewodowej była o 11zł wyższa od ceny myszki z przewodem. Za zakup wszystkich myszek zapłacono 234zł. Ile najwięcej myszek bezprzewodowych można by kupić za tę kwotę? Zapisz obliczenia.

Zad. 2
Pani Maria w 2015 roku łącznie zarobiła 43740zł. W każdym miesiącu od stycznia do września włącznie otrzymywała pensję tej samej wysokości. W październiku otrzymała podwyżkę, po której miesięcznie zarabiała 3780zł. Oblicz, o ile procent wzrosła miesięczna pensja pani Marii po podwyżce. Zapisz obliczenia.

Zad. 3
Rada rodziców na nagrody dla dwóch klas ósmych przeznaczyła 1080zł. W klasie 8a jest 32 uczniów, a w klasie 8b jest 28 uczniów. Pieniądze podzielono proporcjonalnie do liczby uczniów w danej klasie. Oblicz kwotę, jaką każda z klas otrzymała na nagrody. Zapisz obliczenia.

Zad.4
Ciocia Jola uszyła serwetę ze skośnymi brzegami, która pasuje do prostokątnego stolika o wymiarach 100cm i 40cm (jak na rysunku)

Brzeg serwety chce obszyć kolorową tasiemką. Czy na obszycie wystarczy 2,5m tasiemki? Przyjmij  √2 ≈1,42≈1,4.

Zad.5
Bilet normalny na koncert kosztuje 45zł, a cena biletu ulgowego stanowi 5/9 ceny biletu normalnego. Janek zakupił pięć razy więcej biletów normalnych niż biletów ulgowych. Za wszystkie bilety zapłacił 500zł. Ile biletów każdego rodzaju Janek zakupił? Zapisz obliczenia.

Zad.6W wyborach na przewodniczącego klasy kandydowało troje uczniów: Jacek, Helena i Grzegorz. Każdy uczeń tej klasy oddał jeden ważny głos. Jacek otrzymał 9 głosów, co stanowiło 36% wszystkich głosów. Helena otrzymała o 6 głosów więcej niż Grzegorz. Oblicz, ile głosów otrzymała Helena, a ile – Grzegorz. Zapisz obliczenia.

opr. Elżbieta Łosinska, Aleksandra Ossowska