POWIATOWE IGRZYSKA DZIECI W CZWÓRBOJU

Dnia 08.05.2024 r. w piękny słoneczny dzień w Lipuszu odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w Czwórboju LA.

W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła SP w Lubaniu, drugie miejsce SP w Wielkim Klinczu, trzecie miejsce SP w Dziemianach, czwarte  miejsce SP nr 6 w Kościerzynie, piąte miejsce SP w Karsinie, szóste miejsce SP w Starej Kiszewie, siódme miejsce SP w Lipuszu.

W kategorii chłopców siódme miejsce SP w Starej Kiszewie, szóste miejsce SP w Lipuszu, piąte miejsce SP w Karsinie, czwarte miejsce SP w Skorzewie, trzecie miejsce SP w Dziemianach, drugie miejsce SP nr 6 w Kościerzynie, pierwsze miejsce SP w Nowej Karczmie.

Wiolleta Ulińska

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć album zdjęć Google