KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW (Z KRUS)

Stowarzyszenie im. Teresy Kras organizuje kolonie w górach dla dzieci z Województwa Pomorskiego, dofinansowanych ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Trwa rekrutacja uczestników!

Termin i miejsce kolonii: 26.07.2024-03.08.2024, OW “Galica” w Białym Dunajcu, woj. Małopolskie.

Opłata za kolonie: 300,00 zł za dziecko (opłata pokrywa całkowity koszt kolonii, nie ma żadnych dodatkowych kosztów).

Grupa docelowa: Dzieci w wieku od 7 do 16 lat, zamieszkujące na terenie woj. pomorskiego.

Warunek – ubezpieczenie rodzica w KRUS.

Poniższe informacje pochodzą ze strony organizatora – LINK: Strona www organizatora

Na koloniach zapewniamy m.in. (dzieci nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat):

  • zakwaterowanie i wyżywienie
  • transport autokarowy
  • atrakcyjny program turystyczny i bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów
  • sprzęt sportowy, artykuły plastyczne itp. na różnorodne zajęcia organizowane na koloniach
  • opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika wodnego, przewodnika

Jakie warunki należy spełnić aby dziecko mogło wziąć udział w wypoczynku dofinansowanym przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników?

  1. data urodzenia dziecka – od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
  2. co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Należy pobrać z placówki KRUS aktualne zaświadczenie i oryginał przekazać do Stowarzyszenia.

Jak zapisać dziecko na kolonie?

W celu zapisania dziecka na kolonie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy – wspólnie ustalimy termin i miejsce wyjazdu oraz przekażemy Państwu komplet dokumentów rekrutacyjnych.

Nazwa skrócona: Stowarzyszenie im. Teresy Kras

Adres: ul. Kościelna 5A/1, 20-307 Lublin

tel. (81) 746-19-85 wew.2
fax (81) 746-19-20

e-mail: biuro@stowarzyszenie-kras.pl

NIP: 712-23-55-067
Regon: 430833827
KRS (Krajowy Rejestr Sądowy): 0000021258

Forma prawna: stowarzyszenie

Informacje opracował Grzegorz Bławat